Angeleri GP Series

Angeleri je renomirana italijanska kompanija koja proizvodi  automatske mašine za nanošenje lepka sa dve, tri do pet osa..
U poređenju sa ručnim lepljenjem, GP Series za automatsko nanošenje lepka ubrzava i automatizuje proces lepljenja na ravnim površinama, povećava produktivnost i smanjuje broj operatera koji su uključeni u proces lepljenja i montaže. 
Ove mašine garantuju maksimalnu čistoću pri radu, vrhunski kvalitet nanošenja lepka zajedno sa apsolutnim ponavljanjem procesa i preciznošću putanje. S obzirom na lakoću i brzinu podešavanja operacija, veoma je isplativa i za male proizvodnje. GP series se koristi u različitim sektorima kao što su kartonska i papirna industrija, industrija pakovanja, automobilska industrija, industrija kože. 

Sistem je potpunosti je dizajniran i proizveden od strane kompanije Angeleri kako i mehanički/elektronski delove tako i CAM/CAD softver. GP Series je CNC sistem sa dve ose sa fiksnim radnim stolom. Kao opcija mogu se dodati jedan ili dva vertikalna lifting mehanizma za prihvat većeg broja tabaka. Ovi mehanizmi omogućavaju učitavanje tabaka sa vrha (visine preko 600mm), automatski se podižu i postavljaju tabake na potrebnu radnu visinu.

Pomeranje po X i Y osi omogućavaju pogonski motori (bez četkica) kontrolisanih CAM/CAD softverom instaliranog na mašini. CAD softver omogućava operateru da lako dizajnira putanju nanošenja lepka na sledeće načine:

  • pomoću tastera za ručno pomeranje glave po osama, Operater pomera glavu duž linije, gde treba da nanese lepak i pomoću lasera snima putanju.
  • pomoću softvera gde operater veoma lako može da nacrta linije, krugove ili lukove kao putanje gde će se nanositi lepak.

Takođe, fail se može pripremiti i u bilo kom drugom CAD softveru i kao .DXF fajl  uvesti u softver mašine. Moguće je dodeliti različite boje za uvežene ili generisane putanje lepljenja, prema vrsti lepka (npr: Crvenu za Hot Melt line nozzle, belu za vinilic line nozzle itd.). Linije lepljenja se lako mogu modifikovati u bilo kom trenutku direktno na mašini. Operater može dodavati ili brisati segmente ili promeniti sekvence kao i definisati specifično vreme čekanja.
Lepak prskaju mlaznice (nozzle) koje su povezane sa tankom u kojem je lepak. Na glavi mogu da se instaliraju tri vrste mlaznica za sledeće vrste nanošenja lepka: Hot Melt linija – Hot Melt sprej – Vinil linija. Rastojanje između mlaznice i materijala koji se lepi je podesivo.
Hot Melt (zagrejani lepak) standardno dolazi uz mašinu a Cold melt (hladni lepak) može se dodati opciono.

CNC mašine za nanošenje lepka GP Series su opremljeni dvostrukim fotoelektričnim zaštitnim barijerama tipa 2, kako bi se garantovala neophodna zaštita tokom radnih operacija.

 

GRAPHCOM.RS

OPREMA & MATERIJALI ZA DIGITALNU ŠTAMPU
Savska 19, ulaz II
11000 Beograd
Tel: +381 11 3617 977 
Mob:+381 63 8685 742
E-mail: office@graphcom.rs
            office-rs@graphcom.rs
            graphcom.serbia@gmail.com

Headquarters:

GRAPHCOM
DIGITAL PRINTING SOLUTIONS LTD
11, Argostoliou str.,
173 42 Ag. Dimitrios, Athens
T/F: (+30) 210 9823800
E: info@graphcom.gr


Copyright © 2014 GRAPHCOM